Bbit
Khảo sát địa chất đã có từ khi nào


Khảo sát địa chất đã có từ khi nào

Công ty khảo sát địa chất một trong những cái tên quen thuộc trong xã hội và đối với nhiều người hiện nay. Khảo sát địa chất công trình đã có và xuất hiện từ lâu nhưng không được nổi trội và sử dụng nhiều rộng rãi như ngày nay.

Khảo sát đại chất công trình

Thời xưa, trước khi cho các công trình xây dựng được kiểm tra người ta sẽ sử dụng các biện pháp thủ công, đo mực nước dưới đất nền như thế nào ra sao, thậm chí ngày nay có một số thợ xây khi làm nhà họ cũng làm. Tuy nhiên, bây giờ với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, công nghệ hiện đại máy móc phát triển nhiều nên việc khảo sát địa chất cũng phát triển mạnh hơn. Máy móc kiểm tra cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt nên kết quả kiểm tra chính xác.

Khao sat dia chat cong trinh là một phần tất yếu và được coi là tiền đề cho công tác thiết kế, thi công xây dựng công trình. Là phương pháp hữu hiệu nhất để đánh giá địa tầng của khu vực xây dựng và là công cụ đắc lực giúp nhà thiết kế có thể lựa chọn được giải pháp tốt nhất về mặt kinh tế nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Nhằm cung cấp thông tin về đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến về xây dựng. Thiết kế, lựa chọn giải pháp nền móng cho công trình được đưa ra dự kiến xây dựng một cách hợp lí và tiết kiệm nhất.

Khoan địa chất quy mô

Khảo sát địa chất cũng tương tự như khảo sát địa chất công trình là công tác thu tập các tài liệu, phân tích tổng hợp những tài liệu về điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng, những tài liệu nghiên cứu.

Công tác trắc địa nhằm đưa vị trí các công trình thăm dò từ sơ đồ ra ngoài thực địa từ mốc chuẩn đã có. Cùng với những công trình có sẵn mặt bằng hiện trạng rõ ràng, đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp giao hội bằng thước để xác định vị trí công trình thăm dò.

Từ khóa:
Bình Luận: