Bbit
Khảo sát địa chất dùng để làm gì?


Khảo sát địa chất dùng để làm gì?

Các nhà thầu đầu tư, các chủ đầu tư công trình xây dựng, nhà thiết kế đã lựa chọn giải pháp nền móng cho công trình từ các dịch vụ khảo sát địa chất công trình, khoan khảo sát địa chất công trình từ các công ty khảo sát địa chất để đưa ra dự kiến xây dựng một cách hợp lí và tiết kiệm nhất có thể.

Khảo sát địa chất uy tín

Các công trình thi công hạng mục, cũng như các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau, các công trình về nhà vườn, công trình, giao thông, thủy lợi, đường bộ, đường thủy tất cả đều cần phải sử dụng dịch vụ về khảo sát và khoan khảo sát.

Để có thể làm tốt được các quy trình của khảo sát địa chất bạn cần phải hiểu về khảo sát địa chất nó là như thế nào, cơ chế hoạt động của nó ra sao.

Khảo sát địa chất công trình chúng ta có thể hiểu được rằng nó dùng để đánh giá được các mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu các trường hợp gây ra hư hỏng đối với công trình đang được thi công.

Khoan khảo sát đại chất công trình

Còn đối với khoan địa chất thì dùng để thu thập các số liệu, dữ liệu một cách đầy đủ, chính xác, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt thiết kế và xác định phương hướng, các phương pháp nền móng, nền đất cho công trình. Tiết kiệm được chi phí, một số tiền không hợp lí cho những kĩ thuật không quan trọng, cần thiết trong quy trình khảo sát nơi khu vực.

Nó còn dùng để xác định bản chất của các lớp đất khác nhau và các tính chất vật lý cơ học của các lớp đất, cung cấp đầy đủ chính xác về các số liệu cần thiết để làm cơ sở thiết kế và lựa chọn giải pháp nền móng một cách tiết kiệm hợp lí nhất cho công trình.

Từ khóa:
Bình Luận: