Bbit
Nên hay không nên sử dụng khảo sát địa chất vào xây dựng


Nên hay không nên sử dụng khảo sát địa chất vào xây dựng

Cong ty khao sat dia chat công trình hiện nay đã được mở rộng ra thêm ở nhiều nơi để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của con người một cách tốt nhất.

Các công trình xây dựng có nhiều chủ thầu đầu tư xây dựng cẩu thả không kiểm tra vùng đất nơi chuẩn bị diễn ra công trình, đến khi công trình được thực hiện không may sự cố xảy ra, rủi ro không mong muốn lại đến khiến cho các chủ thầu công trình xây dựng không kịp trở tay, xoay chuyển tình thế. Từ đó, công trình bị gián đoạn, gây nhiều khó khăn, chi phí phải chi trả để làm lại cao, thậm chí cách khắc phục diễn ra khó, và lâu hơn.

Khoan khảo sát địa chất uy tín

Vì vậy, tôi khuyên các chủ đầu từ xây dựng công trình nên sử dụng quy trình khảo sát địa chất vào công trình xây dựng để đảm bảo an toàn hơn.

Khảo sát địa chất chính là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định về cấu trúc nền đất, tính chất cơ địa của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng để làm nhà.

Phân tích thực địa

Khoan khảo sát địa chất là một phần tất yếu và được coi là tiền đề cho công tác thiết kế, thi công xây dựng công trình. Là phương pháp hữu hiệu nhất để đánh giá địa tầng của khu vực xây dựng và là công cụ đắc lực giúp nhà thiết kế có thể lựa chọn được giải pháp tốt nhất về mặt kinh tế nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Khoan khảo sát địa được tiến hành trước khi tiến hành thiết kế nền móng cho công trình. Mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp hay trong các công trình thiết kế xây dựng nhà cao tầng và các công trình ngầm.

Từ khóa:
Bình Luận: