Bbit
Trước khi khoan khảo sát địa chất cần làm gì?


Trước khi khoan khảo sát địa chất cần làm gì?

Hiện nay, các cong ty khao sat dia chat cũng đã đánh dấu và khẳng định được tầm quan trọng của mình trên thị trường. Bởi bây giờ bất kì công trình xây dựng nào trước khi khởi công cũng cần phải tiến hành khảo sát trước khi xây dựng.

Nhất là các nhà thầu, các chủ đầu tư xây dựng là những khách hàng khá là thân thuộc đối với các công ty dịch vụ khảo sát địa chất.

Khảo sát dại chất công trình

Họ thường sử dụng các dịch vụ về khoan khảo sát địa chất công trình để kiểm tra vùng đất nơi sắp khởi công xây dựng để xem vùng đất đó có vấn đề gì hay có trục trặc sự cố gì hay không, mực nước dưới mặt đất như thế nào. Đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng hay tầng hầm rất cần phải có khoan khảo sát địa chất công trình để kiểm tra.

Khoan khảo sát địa chất trước khi khoan cần phải xác định chính xác vị trí mà các cơ quan tổ chức thiết kế xây dựng đã quy định vẽ nên trong bản vẽ, khi xác định vị trí lỗ khoan cũng cần phải dựa vào mặt bằng hiện trạng đã quy hoạch trong phạm vi xây dựng.

Khảo sát địa chất công trình

Các công tác khảo sát địa chất thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng, khảo sát địa chất có ý nghĩa rất quan trọng và đặc biệt khi thiết kế xây dựng nhất là ở những nơi có địa chất phức tạp, đối với các công trình thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm.

Công trình khảo sát địa chất được coi là một trong những khâu khá là quan trọng. Chúng cung cấp các thông tin về việc đánh giá mức độ, sự thích hợp của thời điểm nơi mà chuẩn bị khởi công xây dựng và môi trường đối với các công trình dự kiến về xây dựng sắp được diễn ra.

Đưa ra những lựa chọn, thiết kế giải pháp nền móng cho công trình một các xây dựng hợp lí nhất, tiết kiệm nhất có thể.

Ngoài ra, những công tác khảo sát địa chất, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, còn có khoan khảo sát địa chất, khoan khảo sát địa chất công trình, khoan khảo sát dưới nước, khoan khảo sát thủy văn.
Từ khóa:
Bình Luận: